Simultánní tlumočení (kabinové)
se používá při konferencích, seminářích, a podobných příležitostech, kdy řečník mluví do jednoho mikrofonu a tlumočník hovoří současně s ním, avšak jiným jazykem, do druhého mikrofonu. Posluchač si může vybrat, zda chce mít ve svých sluchátkách originál nebo překlad (případně který z konferenčních jazyků).

Každá kabina musí být obsazena nejméně dvěma tlumočníky.

Našeptávací souprava:
V určitých případech lze na akcích s omezeným počtem účastníků namísto tlumočnické kabiny výjimečně použít tzv. "šeptáky" - bezdrátové zařízení se sluchátky, bez kabiny. Použití této techniky jde nutně jak na úkor kvality konference, protože tlumočníci nejsou schováni za sklem a svým mluvením ruší, tak i na úkor kvality tlumočení, protože se tlumočníci nemohou dobře soustředit.


Zpět

Zajímá mě konsekutivní tlumočení
Zajímá mě ověřený překlad
Zajímá mě podpora při seminářích
Zajímá mě dokumentace akcí